StyrelsenOrdförande

Åse Palm

Tobyn Västra Ängen 1

671 96 MANGSKOG

076-804 06 32

ase.palm@gmail.com


 

Vice ordförande

Gunilla Hansson

Fiskevik Danskemossen

671 92 ARVIKA

070-601 05 91

gunilla64@hotmail.comSekreterare

Ennelie Sjöberg

Trossnäs 205

664 93 EDSVALLA

070-561 91 48

enneliesjoberg@gmail.com

Kassör

Caisa Johansson

Landgången 33

652 27 KARLSTAD

cajo505@gmail.com

Ledamot

AnnMarie Skansen

Björnebol 3

664 92 VÄRMSKOG

annmarie.skansen@live.se


Suppleant

Maja Sandberg

Viktor Dahléns väg 129

702 33 ÖREBRO

majasandberg@hotmail.comSuppleant

Lotta Thörn

Babordsvägen 37

691 48 KARLSKOGA

073-502 57 18

lotta.thorn85@gmail.com