Medlemsinfo


Välkommen som medlem i Springerklubben!!

I Springerklubben är alla välkomna, oavsett vilken variant av Engelsk Springer Spaniel du har. Du kanske är nyfiken på rasen, ännu inte har någon Engelsk Springer Spaniel eller har en annan ras – även du är välkommen som medlem! Som medlem i Springerklubben tillhör man automatiskt den lokalavdelning man bor i geografiskt. Klubben har rullande medlemskap och gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum. Medlemsansvarig tar emot nyanmälan samt ev. byte av lokalavdelning.


             Avgifter


Fullbetalande medlem:                                         295:-

Familjemedlem:                                                      50:-

Utländsk medlem:                                                 350:-

Valpköparmedlem:                                                100:-

(uppfödaren anmäler sina valpköpare)

Utländsk valpköparmedlem:                                  200:-

(uppfödaren anmäler sina valpköpare)


Som medlem i Springerklubben får du:


- delta på våra aktiviteter/kurser

- tillgång till Avelskommittén

- Springertidningen som utkommer 4ggr/år

 

 

Medlemsansvarig tar emot nyanmälan. Uppge namn, adress, telefonnummer

(både hem och mobil om det finns), önskad lokalavdelning samt mailadress och ev. kennelnamn.

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK:s bankgiro: 847-4181 med referens "medlemsavgift + namn och adress".

Vid valpköparmedlemskap gäller att du sätter in summan för medlemskapen på SK:s

bankgiro 847-4181 och anger ditt kennelnamn och valpköparemedlemskap som referens.


Medlemsansvarig:

Helene Björkman

Främlingshemsvägen 155

810 22 Årsunda

Tel: 026-295161

Mobil: 0703-113165

Mail: helene@barecho.com